Op naar de 20e KUSTMARATHON ZEELAND

De mooiste en zwaarste van Nederland

Inschrijven, klik op link

Uitgelicht

Nieuws / Social updates / Goede doelen

EEN UNIEK PARCOURS

Een oneindige Zeeuwse kustlijn, dwars door het bos, over dijk en duin.
Lopen in een schitterend decor.

 • Voor de start even dit...

  De marathonroute route komt langs een aantal monumenten, beelden en kunstwerken. Ze zijn veelal geplaatst toen de zeearmen zijn afgesloten bij de uitvoering van het Deltaplan. Bijzondere beelden zijn in Domburg het Nehalennia beeld, Verder het Molukse beeld, de Tank en het inundatie beeld op de Westkapelse Zeedijk. Wij zijn de overheden, sponsoren en vrijwilligers erkentelijk dat wij de Zeeuwse kust kunnen laten zien. Wij danken hun voor de steun die wij ontvangen in wat voor vorm dan ook. Door wandelend, hardlopend of fietsend de Zeeuwse Kustmarathon route te volgen ontdekt u de Zeeuwse kust vanuit een sportief perspectief.

 • Start Burgh Kerkring

  Burgh-Haamstede is een kerkdorp met 4700 inwoners en op een na grootste dorp van Schouwen-Duiveland. De bossen en stranden zijn belangrijke trekpleisters. Het woon en verblijf klimaat is hoog en dus aantrekkelijk voor inwoners en gasten van elders. 

   

  Bijzonderheden. Museum 'Burghse Schole'  uit 1880.

  Vuurtoren die afgebeeld staat op het 250 gulden biljet.

  Archeologisch Rijksmonument de Ringwalburg 800- 900 na chr..

 • Beeld Rob Stolzenbach op pijlerdam. 6 km

  Deze afsluitsculptuur, twee golvende massa's van Rob Stolzenbach staat aan het begin van de peilerdam aan de Schouwse kant.

  Het is bij Rijkswaterstaat gebruikelijk een kunstwerk aan hun kunstwerk te koppelen. De peilerdam en de eilanden Roggenplaat, Noordland en Neeltje-Jans zijn een voorbeeld van een geslaagd Waterstaatkunstwerk en het is mooi dat er ook bij elke dam een kunstwerk staat.

 • Stormvloedkering Pijlerdam 6 km

  De Oosterschelde stormvloedkering is een waterstaatkundig hoogtepunt. Het is een afsluitbare waterkering in de 3 stroomgeulen van de Oosterschelde. Totaal 65 pijlers met daartussen beweegbare schuiven van 6 tot 12 meter hoog en 42 meter lang. Gewicht tussen de 260 en 480 ton per stuk. Realisatie 1969-1987. Beheer Rijkswaterstaat.  www.rijkswaterstaat.nl

 • Roggenplaat 7 km

  De Roggenplaat is een voormalig werkeiland op een zandplaat in de Oosterschelde tussen de stroomgeulen Hammen en Schaar.

  Het ligt tussn Schouwen en Neeltje-Jans maar is een stuk kleiner dan laatsgenoemde.

  De zilte wind waait hier altijd.

 • Beeld 'Abri' van Marinus Boezem 9 km

  Marinus Boezem geb. 1924 is een bekende Zeeuwse kunstenaar. Zijn beeld genaamd 'Abri' omvat het in de vorm van de kathedraal van Reims op schaal 1-2 neergelegde basaltblokken op de glooiing t.o.v. het Topshuis. Realisatie 1994. Een vorm van landschapskunst met elementen uit de zeewering. 

  De tekst op de betonblok 'Hier gaan over het tij de maan de wind en wij' benadrukt de kracht van de natuur en de verbondenheid van de mens met water en wind.

 • Topshuis Neeltje Jans 9 km

  Het kenmerkende massale Topshuis is ontworpen door de architect W.G. Quist en een van de jongste monumenten uit beton opgetrokken. Het is het bediening gebouw van de schuiven in de pijlerdam. Sinds enige tijd worden vanuit dit gebouw ook bruggen en sluizen in Zeeland bediend. 

  Het Topshuis huisvest o.a. het voorlichtingcentrum Nat. Park Oosterschelde.

 • Neeltje Jans 10 km

  Het voormalig werkeiland Neeltje-Jans is het grootste eiland in de Oosterschelde. Het is grotendeels natuurgebied. Daarnaast is er een opslagterrein van rijkswaterstaat, havens en een educatief atractiepark. Aan de Noordzee zijde liggen mooie stranden en een haven met daarin hangcultuur mosselteelt. Deze Noordlandhaven is de thuisbasis voor de reddingboot van de KNRM. www.knrm.nl De zeesluis is de verbinding met de Oosterschelde. De Oosterschelde is een concentratie gebied voor windenergie in Zeeland. 

 • Roompot sluis Neeltje Jans-Noordland 13 km

  De Roompot zeesluis op Neeltje-Jans is de verbindingvaarweg tussen de Noordzee en de Oosterschelde.

  De Noorland haven is de standplaats van de KNRM reddingspost. De snelle en zeer zeewaardige reddinsboot verricht de meeste reddingen is Zeeland.

 • Roompotkering 14 km

  De Roompot is de diepste en breedste stroomgeul in de Oosterschelde.

  De peilerdam is een indrukwekkend staaltje van waterstaatbouw en uniek in de wereld.

  De afsluitbare kering over de Hammen, de Schaar en de Roompot  bestaat uit totaal 65 peilers en 62 schuiven van 6 tot 12m hoog en 45m breed.

 • Banjaard Noord Beveland 15 km

  Noord Beveland is een van de kleinste gemeenten qua inwonertal van Zeeland. Toerisme en landbouw zijn belangrijke economische peilers.

  De Banjaard met strand, dijk en duin is de kop van het voormalige eiland tussen de Oosterschelde en het Veerse Gat.

 • Veerse Dam 18 km

  Veerse Dam. (1961) Deze dam is aangelegd voor de afsluiting van de voormalige zeearm het Veerse Gat.

  Het is een van de eerste dammen door een stroomgeul in het kader van het Deltaplan. Ten behoeve van de afsluiting werden caissons gebruikt.

  Aan de oostzijde ligt het Veerse Meer een populair watersportgebied.

  Beheer Rijkswaterstaat.

 • Beeld Wind en Water Veerse Dam zuid zijde 19 km

  Beeld ‘Wind en Water’ van Carel Kneulman realisatie 1966 na de afsluiting van het Veerse Gat.

  Kenmerkend beeld dat de krachten van wind en water uitstekend laat zien.

 • Strand Breezand 20 km

  Dit is het breedste strand van Walcheren. Na de aanleg van de Veerse Dam is de breedte flink toe genomen. Dit strand is een de vele stranden van Walcheren die samen met de Westkapelse zeedijk en de boulevard van Zoutelande de kuststrook vormen. De stranden zijn in beheer bij het Waterschap Scheldestromen.  www.scheldestromen.nl

  De Stichting Strandexpoitatie Walcheren verzorgt zomers de veiligheid en houdt de stranden schoon. www.strandexpoitatiewalcheren.nl

 • Duingebied de Manteling en Oranjezonstrand 21 km

  Natuurgebied De Manteling is een beschermd natuurmonument. 740 ha groot van Domburg tot de Veerse Gatdam met bijzondere flora en fauna.

  Het bestaat uit bossen, duinen en struwelen door paden doorsneden. Oude buitenplaatsen met stinsen planten,kasteel Westhove en natuur museum Terra Maris maken dit tot een uniek gebied in Zeeland.

 • Strandovergang Duinweg Oostkapelle 26 km

  Duinovergang Duinweg Oostkapelle.

  De drukste duinovergang van Walcheren. Op het strand is er een reddingspost van de S.S.W 

  De overgang is 600m lang en ligt tussen 2 natuurgebieden in die hoofdzakelijk uit duin en bos bestaan. Het noordelijk deel is een waterwin gebied dat nu niet meer actief gebruikt wordt. 

  Beheer Staatsbosbeheer.  www.staatsbosbeheer.nl

 • Domburg Watertoren 30 km

  Domburgse Watertoren -1933- Rijksmonument. Architect Hendrik Sangster.

  Bijzondere watertoren met platte pet zoals de top nogal eens genoemd wordt.

  De groene kleur is ontstaan door de koperen dakbedekkings platen.

  In de toren die nu in de steigers staat worden enkele woningen gerealiseerd.

 • Domburg, Badpaviljoen 30.5 km

  Domburg is een dorp met ongeveer 1500 inwoners.

  Het is de bekendste en op 2 na oudste badplaats van Nederland.  Nu de drukste badplaats van Zeeland.

  In vroeger tijden paste Dr.Mezger masage en badtherapie toe als voorloper van de fysiotherapie. Dit trok vele welgestelde badgasten aan. Gevolgd door een kunstenaars kolonie met schilders als Piet Mondriaan, Jan Toorop, Marie tak van Poortvliet, Mies Elout-Drabbe, Jacoba van Heemskerk. Dit waren de grondleggers van de kunststroming het luminisme.

   

  De Mondriaanbank met het Nehallenia beeld van Guido Metsers staat naast de rijksmonumenten het Badpaviljoen 1889, en de Villa Carmen Sylva1887 waar de Roemeense koninklijke familie verbleef.

  Het Badpaviljoen is na restauratie een van de mooiste en duurste gebouwen van Zeeland.

   

   

 • Westkappelse Zeedijk 33 km

  De Westkappelse Zeedijk (1400) is de meest westelijke en een van de robuuste en sterkste zeeweringen van Nederland. In 1988 op deltahoogte gebracht. De dijk is 5 km lang, 12 m hoog en plaatselijk 140 m breed. Hij bestaat uit een zandlichaam bedekt met basalt en breuksteen afgegoten met giet asfalt. De dijk werd tijdens de oorlog door de geallieerden gebombardeerd en er ontstond een gat van 150 m breed. Het zeewater vormde een stroomgat waar door Walcheren geïnundeerd werd en het huidige badstrand 't Gat' en de Westkappelse Kreek is ontstaan.

 • Molukse beeld 'Verlangen naar thuis' 35 km

  Beeld 'Verlangen naar thuis' (2011) van Trinette Ledelay gemaakt voor de herdenking van 60 jaar Molukkers in Zeeland.

  Ter hoogte van het bronzen beeld onder aan de dijk lag het voormalige Ambonezenkamp.

  Dit was een van de woonoorden waar de KNIL militairen en hun gezinnen uit Ambon werden gehuisvest.

 • Westkapelle en 'De Tank'. 37km

  Westkapelle is een dorp met circa 2700 inwoners. Bekend door de vuurtoren, de rode daken, het jaarlijkse gaaienschieten en natuurlijk de zeedijk. 70% van de huizen zijn door de geallieerden platgebombardeerd in 1944. Er vielen 173 doden die begraven zijn in het oorlogsgraf achter de vuurtoren.

  Het 'Polderhuis' is een dijk en oorlogs museum en is door de Libertybrug verbonden met het oorlogsmonument de 'Tank'. Deze z.g. 'Shermantank' is door de geallieerden gebruikt bij de bevrijding van Europa in de 2e wereldoorlog. 

 • Erica met walradartoren en KNRM post 38 km

  Duintop 'Erica'. Voormalige uitkijkpost en geschutsstelling van het Duitse leger in 2e wereld oorlog.

  Er naast staat een walradartoren en is er de KNRM reddingpost van Westkapelle.

  Tegenover de steiger 'het grote hoofd' is er het landingmonument. Hier worden elk jaar op 1 november de slachtoffers herdacht van de bevrijding vanuit zee van Walcheren. 

 • Hoogste punt Kustmarathon 40 km

  De duintop t.h.v. camping Janse is het hoogste punt van de Kustmarathon. Het duin is bijna 30 m hoog. Vanaf dit punt is aan de zeekant de Westerschelde en de Belgische kust goed te zien. Landinwaarts kijk je naar Domburg, Middelburg en zie je de windmolens van Noord-Beveland.    

 • Beeld 'De Marathonner'' Kustmarathon beeld 41.5 km

  Het beeld 'De Marathonner' van de Belgische kunstenaar Guus Keeser staat prominent op de marathon promenade van Zoutelande. De tekst 'Verder dan Ver' doet recht aan de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. 

  Naast het beeld vinden we de Marathon plaqette en de tegels met de winnaars van de Kustmarathon.

 • Zoutelande Willebrordusplein. 42.195 km

  Zoutelande heeft circa 1500 inwoners. Het is een populaire badplaats o.a. door de mooie zonnige stranden.

  De Catharina kerk, waarvan de toren uit de 13e eeuw stamt, en de molen zijn de de belangrijkste monumenten van Zoutelande. De kerk is onlangs gerestaureerd.

  Het Willebrordusplein is genoemd naar de gelijknamige put die zich aan de rand van het plein bevindt.

  Het plein ondergaat in het 1e weekeind van oktober een complete metamorfose om als finish locatie voor de marathon te dienen.

 • Tot slot.

  Kustmarathon Zeeland beseft dat deze marathon route verre van volledig is, en slechts een selectie van een aantal specifiek door ons geselecteerde aandachtspunten. De kilometer aanduidingen zijn niet excact maar een hulpmiddel om de hotspots aan de route te herkennen.

  Wij staan open voor reacties in welke vorm ook.

   

  Een uitgebreide versie van deze videotour als tekst en foto document komen later beschikbaar. 

 • Boswachterij Schouwen-Duiveland. 3 km

  Boswachterij Schouwen-Duiveland.

  Beschermd natuurmonument ontstaan in de 20e eeuw. Het gebied omvat vele vormen van natuur zoals duinen, bossen en struwelen. Het gebied is rijk aan flora en fauna. Het duin dient als opslag van drinkwater dat middels een leiding wordt aangevoerd. Evides de drink en industriewater producent is ook hier beheerder. www.evides.nl

  Grootste bos van Zeeland met wandel en fiets routes.

  Er is een MTB circuit waar de MTB vereniging ATB team X-Treme traint en wedstrijden organiseerd. www.xteamtreme.nl

  Beheer Staatbosbeheer. www.staatsbosbeheer.nl

 • Strand Westen-Schouwen en de Oosterschelde 5 km

  Strand Westen-Schouwen ligt aan de monding van de Oosterschelde.

  Het strand is archeologisch vindgebied.

  Beheer Waterschap Scheldestromen. www.scheldestromen.nl

   

  Het waterschap beheert en onderhoud alle dijken en stranden in Zeeland. Daarnaast beheert ze de buitenwegen, zorgt voor genoeg water en bewaakt de oppervlaktewater kwaliteit. De Gemeente Schouwen-Duiveland verzorgt de strandexploitatie.

   

  De Oosterschelde `is een zeearm die ontstaan is 3000 jaar voor Christus en doorloopt tot Bergen op Zoom. Deze is ong. 60 km lang en plaatselijk 4 tot 8 km breed. Het is het grootste Nationale Park van Nederland.

  Naar aanleiding van de Ramp van 1953 werd een veiligheidsplan gemaakt voor de gehele Zuid-Westelijke Delta het 'Deltaplan'. Het behelst een aantal maatregelen om de het overstromingsgevaar te beteugelen zoals o.a de afsluiting van het Veerse Gat, Harinvliet,Grevelingen en de Oosterschelde Stormvloedkering.

 • Beeld Rudi van de Wint 37.5 km

  Monument,  in dialect 'de Schopstele' van Rudi van de Wint (†2006)  ter plaatse van het stroomgat Westkapelle t.b.v. de inundatie Walcheren in 1944. Het monument gemaakt van cortenstaal, is een van de 4 beelden die staan op de stroomgaten waardoor Walcheren in 1944 onderwater is gezet.  

 • Beeld van Nico van de Boezem op Hoge Hil 31 km

  Hoogste duin van Domburg met beeld van granieten platen van Nico van de Boezem.

  Op de Hoge Hil kijk je naar alle windrichtingen over heel Walcheren. Westkapelle en ook Zoutelande de finishplaats kun je hier zien liggen.

 • Zeedijk met lichtbaken 'Het Lage Licht'. 34 km

  Het rode torentje ‘Het Lage Licht’ 1875

  Het meest gefotograveerde gietijzeren vuurtorentje van Nederland, vormt samen met de vuurtoren van Westkapelle een lichtlijn, en geeft de vaarroute aan door de vaargeul het Oostgat langs Walcheren.

  Het torentje staat op de plek en de hoogte van de oude zeedijk.