Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de website de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Kustmarathon Zeeland kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie als afkomstig van en gepubliceerd op de website.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van Kustmarathon Zeeland mag zonder schriftelijke toestemming worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd. Het is mogelijk dat via onze website toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Kustmarathon Zeeland kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.