‘Tegen de kilometers strand zie ik best wel op’

‘Tegen de kilometers strand zie ik best wel op’

door Mitchell Minnaard YERSEKE – De toertocht voor moun­tainbikers wordt zaterdag tijdens het Kustmarathonweekend alweer voor de zevende keer gehouden.
Dannie Kosten uit Yerseke staat voor de derde keer op rij aan de start voor een rit van, dit keer, 53 kilometer. Hij rijdt nu niet alleen.
Zijn vader Sjaak gaat ook een po­ging wagen.

Dannie Kosten reed de MTB-toer­tocht al twee keer eerder uit. Hij ondervond aan den lijve hoe gril­lig het weer kan zijn in Zeeland. ,,In 2011 was het mijn eerste keer dat ik het parkoers voor de wed­strijdmarathon in de omgekeerde richting reed. Ik kon het start­nummer overnemen van een vriend van me en had maar een week om me voor te bereiden. Maar de zon scheen, het was laag
 water en we hadden de wind in de rug op de Stormvloedkering. Uiteindelijk deed ik er ongeveer anderhalf uur over.’’
Een jaar later werd het scenario door de weergoden herschreven. ,,Het regende die keer continu, het was hoog water en we hadden de wind tegen op de Stormvloedkering. Er waren stuk­ken op het strand dat ik, met m’n mountainbike boven mijn hoofd, tot m’n middel in het water stond. Ik deed er dan ook drie kwartier langer over dan het jaar ervoor.’’
Zijn vader en moeder stonden vo­rig jaar hun kletsnatte zoon na de finish op te wachten met een jer­rycan vol warm water, om zich even op te frissen en op te war­men. ,,Ik was dan ook blij dat ik me vorig jaar nog niet had opgege­ven’’, knipoogt vader Sjaak. ,,Maar ik heb toen wel meteen gezegd dat ik het jaar erop mee wilde rij­den.”
Dannie gaf zich op de eerste in­schrijvingsdag, 1 januari 2013, met­een op en was al de 575e inge­schrevene. Zijn vader gaf zich een kleine week later op en kreeg nummer 912 toegewezen. ,,Dan zie je toch dat ook dit evenement enorm leeft’’, zegt de jongste van de twee. ,,De Kustmarathon is na­tuurlijk begonnen met de hard­loopmarathon, maar is steeds gro­ter geworden. Er kwam bijvoor­beeld een Ladiesrun, Kidsrun en zeven jaar geleden ook een toer­tocht voor MTB’ers. Eerst stonden er zeshonderd deelnemers aan de start, vorig jaar waren het er al duizend en nu zijn dat er 1250 ge­worden.’’
Sjaak mag naar eigen zeggen niet tot de sportiefste van de 1250 deel­nemers gerekend worden. ,,Ik zie ook nog wel op tegen de kilome­ters over het strand’’, zegt de 48-jarige Yersekenaar over de spe­cialisatie waar hij nog nooit op trainde. ,,Voor mij zou het dan ook al een hele prestatie zijn als ik hem uitrijd.”
,,Ik wil beter rijden dan vorig jaar’’, spreekt Dannie zijn doelstel­ling voor de te rijden 53 kilometer hardop uit. ,,Ik weet dat ik de tocht toch wel kan uitrijden, ook al is hij dit jaar ruim tien kilome­ter langer dan voorgaande edities. Maar ik wil voor mezelf gewoon een prestatie neerzetten.’’
De Yersekenaar weet dat dit min of meer in strijd is met de bood­schap die de organisatie verkon­digt op hun website. Die bena­drukt dat het beslist géén wed­strijd betreft en dat er volop gele­genheid is om van de ‘schitte­rende omgeving te genieten’. ,,Maar je kijkt hier al vanaf 1 janua­ri naar uit en je wilt toch wat pres­teren in deze ‘thuiswedstrijd’”, meent Sjaak.
Wat de tijd van binnenkomst ook wordt, Dannie weet nu al dat hij er volgend jaar weer bij is. ,,De route en de sfeer rondom het eve­nement spreken me erg aan. Van de kilometers over de Stormvloed­kering tot de zware kilometers over het strand: ik vind het een prachtig evenement.” 
1250
Aan de MTB-toertocht doen zaterdag zo’n 1250 mountainbikers mee. De start is in Zou­telande.