Marathon Magazine 2021 is uit!

Ons marathon magazine is uit! Dit vind je op de site onder de deelnemersinfo, maar wordt ook verspreid bij onze sponsoren! Super trots dat we dit jaar weer een magazine kunnen uitbrengen! Check het ook hier: https://www.marathonzeeland.nl/download/file:marathon-zeeland-magazine-2021-katern-1