Kustmarathon mag blijven

ONDERZOEK 
Kustmarathon mag blijven 

De tiende Zeeuwse Kustmarathon zorgt voor een economische impuls van 489.439 euro.


door Koen de Vries MIDDELBURG – 
De Zeeuwse Kust­marathon mag blijven. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Tre­quarista- NHTV uit Breda, dat maandag naar buiten kwam. Het bureau bekeek de economische impact van de tiende editie, die vorig jaar op 5, 6 en 7 oktober werd gehouden, én de beleving van deelnemers en toeschouwers.

Het onderzoek werd in opdracht van de provincie Zeeland uitge­voerd.
De geënqueteerden gaven het Kustmarathonweekend een hoog cijfer: een 8,5. ,,Volgens het onder­zoeksbureau komt er bijna nooit zo’n hoog cijfer uit de bus’’, licht­te provinciaal sportambtenaar Tjit­te van den Buijs toe. ,,Een acht is al heel hoog.’’ Veel geïnterview­den refereerden aan de Elfsteden­tocht. ,,We zijn nog nooit bij de Elfstedentocht geweest, maar de sfeer hier moet wel zo ongeveer het Elfstedentocht-sfeertje zijn’’, was een veelgehoorde reactie.
Daarnaast blijkt de Kustmarathon voor een flinke economische im­puls te zorgen. Alleen in de ge­meenten Schouwen-Duiveland, Veere en Noord-Beveland, waar­over het parkoers van de mara­thon, de wandelmarathon en de mountainbiketoertocht loopt, wordt een kleine half miljoen eu­ro extra besteed. Wat de finan­ciële gevolgen voor de gebieden daarbuiten zijn geweest, is niet be­rekend. Dat ze er zijn, is volgens de onderzoekers wel zeker.
Uit het onderzoek blijkt verder dat het weekeinde 20.000 bezoe­kers trok, 11.560 van hen kwam van buiten de gemeenten waarin het evenement plaatsvond. Zo’n negenhonderd bezoekers kwa­men zelfs uit het buitenland.
Ruim 20 procent van de bezoe­kers overnachtte speciaal voor de Kustmarathon langs de kust, ge­middeld 3,1 nachten per persoon.
Voor het onderzoek zijn in het Kustmarathonweekeinde 581 men­sen geïnterviewd op verschillen­de plaatsen langs het parkoers, dus tussen Burgh-Haamstede en Zoutelande.
De resultaten van het onderzoek zijn ver boven de verwachtingen van de opdrachtgever. De provin­cie Zeeland had gehoopt op 10.000 bezoekers over het hele weekeinde, een waardering van een 8 en een economische impuls van minimaal 50.000 euro.
Gedeputeerde Ben de Reu, met onder meer sport en economie in zijn portefeuille, was daarom zeer tevreden met de uitkomsten. Te­meer omdat in deze economisch slechte tijden elk dubbeltje omge­draaid moet worden en steeds va­ker gevraagd wordt of het stimule­ren van sport wel tot de kernta­ken van de provincie behoort. De Reu: ,,In het college hanteren we het land-in-zee-idee. We willen sporten ondersteunen die Zee­land van andere provincies onder­scheiden. Dat zijn sporten die wa­ter of strand-gerelateerd zijn en fietsen. Met de Kustmarathon zijn we goed bezig. Met een subsi­die van 15.000 euro brengen we een geldstroom van bijna 500.000 euro op gang.’’ Of die geldstroom verbreed kan worden, betwijfelt De Reu. ,,De Kustmarathon loopt tegen de grenzen van de groei aan. Als het blijft zoals het nu is, hebben we al iets moois. Wat ook belangrijk is, is het bindende ele­ment binnen de provincie. We zien dat er tal van partijen samen­werken om iets moois van de Kustmarathon te maken.’’


Image_2.jpg