Kustmarathon krijgt oude parcours terug

Na een zorgvuldig en constructief overleg met verschillende instanties keert het Kustmarathon parcours (gedeeltelijk) terug naar de oude route. In 2018 is het parcours gewijzigd en werd het bos in Westenschouwen en het bos- en duingebied De Manteling uit de route gehaald. Vanaf deze editie wordt het bosgebied in Westerschouwen weer onderdeel van de route, net als het duingebied tussen Oostkapelle en Domburg.

 

Veiligheid en natuurbeheer speelden een belangrijke rol in de keuze om de route eerder aan te passen. Met Staatsbosbeheer heeft goed overleg plaatsgevonden om wijzigingen nu weer mogelijk te maken. Blij en trots is de organisatie dan ook, dat vanaf deze editie de oorspronkelijke route (grotendeels) hervat mag worden. Hierbij is zorgvuldig gekeken naar de belasting van het natuurgebied en de veiligheid van deelnemers. Hierdoor is het stuk bos in De Mantelinge tijdens de wedstrijd geen onderdeel van het parcours en wordt het bosgebied in Westerschouwen vanwege deelnemersaantallen op zondag niet betreden.  Het stuk strand vanaf Vrouwenpolder tot voor Domburg wordt door de deelnemers als erg lang ervaren. 

 

Marathonroute

De marathonlopers duiken na de start het uitgebreide stuk bos in van "Westerschouwen" om vervolgens vanaf het strand de Stormvloedkering op te komen. Bij Oostkapelle verlaten zij bij "Berkenbosch" het strand om via de duinen naar Domburg te gaan. De organisatie hoop met deze aanpassing de mooiste en zwaarste marathon van Nederland te blijven én een gekoesterde wens van veel deelnemers in te vullen. Het stuk strand vanaf Vrouwenpolder tot voor Domburg wordt door de deelnemers als erg lang ervaren. 

 

Wandelmarathon 

Voor de 5000 deelnemers van de wandelmarathon wijzigt alleen het parcours bij “Berkenbosh”. Vanaf de start blijven zij wandelen over de weg naar “Burghsluis” richting de Oosterscheldekering. Bij Oostkapelle gaan ook zij de duinen in en wandelen richting Domburg. 

De alternatieve route voor de wandelaars is gericht op veiligheid bij de start: 5000 wandelaars komen via Burghsluis geen rijdende auto’s tegen. 

 

Al jaren wordt het parcours na afloop schoongemaakt. Ook dit jaar nemen we dat voor rekening,  nadat de deelnemers gepasseerd zijn. Als mooiste en zwaarste marathon van Nederland, willen we graag bijdragen aan behoud van natuur.

 

De organisatie hoopt een duurzame oplossing gevonden te hebben en evalueert deze editie dan ook zorgvuldig met de betreffende instanties.