Kustmarathon is erg populair in Kapelle

door Maurice Steketee MIDDELBURG – 

Ze waren de afgelo­pen dagen in groten getale op Face­book en Twitter te zien. Zo’n beet­je iedereen die over drie weken meedoet aan een van de onderde­len van de Kustmarathon vond de­ze week zijn startnummer in de brievenbus, maakte er een foto van en postte ‘m op sociale media. De marathonkoorts loopt op.
 


Opvallend veel startnummers voor de hardloopmarathon wer­den dit jaar naar Kapelle opge­stuurd. Vanuit de Bevelandse plaats zullen liefst 37 atleten zich op 5 oktober bij de start in
 Burgh-Haamstede melden om de oversteek naar Zoutelande te ma­ken. Ook vorig jaar was de hard­loopmarathon er al populair en haalden 28 Kapellenaren de fi­nish. In de plaatsen die de Kust­marathon aandoet zijn er grote verschillen in het aantal lopers dat gaat starten. Vooral het ver­schil tussen Oostkapelle enWest­kapelle valt op. Beide Walcherse badplaatsen hebben ongeveer evenveel inwoners (Westkapelle: 2677, Oostkapelle: 2438), maar Westkapelle telt meer dan twee keer zoveel Kustmarathonlopers (34 tegen 15). Dat komt vooral om­dat Westkapelle veel hardlopende vrouwen telt. Met een score van elf is dat er zelfs nog één meer dan Vlissingen, waar tien mara­thonvrouwen starten. Ook de lage score voor startplaats Burgh-Haamstede (4356 inwo­ners) is opvallend. Serooskerke (1760 inwoners) heeft bijvoor­beeld zelfs nog twee lopers meer aan het vertrek: 17 tegen 15.

De strijd tussen België en Duits­land is vooralsnog gewonnen door de Noorderburen: 79 tegen 75. Het aandeel buitenlandse atle­ten groeit ook dit jaar. Bijna ne­gen procent van alle marathonlo­pers komt inmiddels van over de grens. Voor de marathon hebben zich in totaal 1862 lopers inge­schreven.