Inzet vrijwilliger

INZET VRIJWILLIGER

Geachte sportvriend

 

Het is nu juli. De vakantie is voor u net begonnen of zal er binnenkort aankomen.

Het lijkt nog vroeg maar we zijn al weer bezig met de voorbereiding van de elfde uitgave van de Marathon Zeeland, op zaterdag 5 oktober. Velen die voorgaande jaren hielpen hebben ons laten weten ook dit jaar weer te willen helpen bij de organisatie van dit omvangrijke evenement.

Wij stellen dit aanbod zeer op prijs. Met uw hulp kunnen we de uitdaging weer aan. Ook diegenen die om welke reden dan ook vorig jaar niet konden helpen schrijven we nu weer aan.

 

Voor ons is het van groot belang om volledig overzicht te hebben en te houden van al diegenen die zich zowel vóór, tijdens als na de wedstrijddag inzetten voor een goed verloop. Daarom vragen wij u vriendelijk om bijgaande vragenlijst te willen beantwoorden en (bij voorkeur per e-mail) aan ons te willen terugsturen. Graag voor 31 juli. Doet u dit ook als u al kenbaar heeft gemaakt te willen helpen. Dit laatste om misverstanden te voorkomen. Ook als u niet kunt helpen hebben we graag een berichtje van u. Vul s.v.p. bijgaand formulier in en stuur dat terug naar antonvael@zeelandnet.nl

 

Als u nog mensen in uw omgeving kent die ook willen helpen, dan zijn zij natuurlijk ook welkom. Wilt u dan hun gegevens aan ons doorgeven, dan zullen wij ook hen benaderen.

 

In principe zal de werkwijze hetzelfde zijn als vorig jaar, al zullen er wel op sommige plaatsen enkele verfijningen worden aangebracht. Immers: al doende leert men.

 

 

 

Met vriendelijke groeten

Hans Leijdekker / Anton Vael / Joost Pluijlaar


MARATHON ZEELAND 2013 – AANMELDEN VRIJWILLIGER

 

 

Deze strook graag invullen en (liefst zo snel mogelijk) bij voorkeur per e-mail terugsturen naarantonvael@zeelandnet.nl

 

(eventueel per post naar Anton Vael, Gerbrandystraat 91 4384 ND Vlissingen).