Hardlopen op een glaasje bietensap

Hardlopen op een glaasje bietensap


door
 Maurice Steketee KUSTMARATHON 2012
MIDDELBURG – Hardlopen en voe­ding, ze zijn onlosmakelijk met el­kaar verbonden. Het gevaar van een hongerklop ligt tijdens een lange inspanning constant op de loer. Zeker in een loodzware wed­strijd als de Kustmarathon. Hoe kun je voorkomen dat je onder­weg de man met de hamer tegen­komt?
Voeding met veel koolhydraten eten, voldoende drinken en dage­lijks een flinke portie fruit. Het zijn de bekende adviezen voor duursporters aan de vooravond van een marathon. Maar zijn er nog nieuwe trends waarneembaar op het gebied van sportvoeding? ,,Jazeker’’, zegt (sport)diëtiste Vera Wisse. ,,De nieuwste hype is bie­tensap. Daar zit veel nitraat in. Er gaat een vaatverwijderende wer­king vanuit. Daardoor krijg je meer zuurstof en kun je langer lo­pen op een hoger tempo.’’
,,Maar’’, waarschuwt Wisse, ,,je moet wel opletten welk merk je koopt. Veel merken hebben het nitraat eruit gehaald en dan drink je het voor Jan… En om nou te zeg­gen dat het lekker is…’’ Ook het gebruik van (vloeibare) magnesium is in opkomst. Het is te koop in een handige drinkam­pul, maar of het ook werkt? Het spul zou spierkrampen tegengaan zo staat te lezen op de verpakking. ,,Van magnesium ga je niet sneller lopen, het reguleert het samentrek­ken van de spieren en helpt tegen krampen. De vraag is of het zin heeft. Mijns inziens niet.’ En dan zijn er nog de bijna onver­mijdelijke sportgelletjes. Deze ener­giebommetjes vol met koolhydra­ten kunnen je soms net het laatste zetje geven tot de finish. Maar bij verkeert gebruik kan het ook ein­de marathon betekenen. ,, Je moet zeker geen gelletjes tanken als je dat niet gewend bent’’, legt Wisse uit. ,,Op de dag van de marathon moet je niet gaan experimenteren. Er zitten veel zoetstoffen in en die kunnen voor maag- en darmklach­ten zorgen. Ik raad altijd aan om ze met een flinke slok water in te nemen.’’
Dat voldoende eten en drinken be­langrijk is wordt elke Kustmara­thon weer duidelijk. Veel lopers sneuvelen door een hongerklop. En niet alleen onervaren lopers. De inzinking van Kim Reynierse in de eerste editie van de Kustma­rathon staat bij velen nog op het netvlies. Normaal neemt een hard­loper nooit een suikerklontje aan, maar Reynierse is de toeschouwer die hem in 2003 een suikerklontje aanbood nog steeds dankbaar. ,,Ik had die dag veel te weinig gegeten en gedronken’’, kijkt de voormali­ge topper op de marathon terug. ,,Ik was goed getraind, in vorm en liep vooraan. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er te makkelijk over dacht. Ik was toen al tien jaar ge­stopt met serieuze wedstrijdsport en het was m’n eerste marathon weer sinds elf jaar. In m’n beste ja­ren liep ik binnen de 2.15 uur de 42 kilometer en dan hoef je niet zo veel te eten en te drinken on­derweg. Maar over de Kustmara­thon doe je een stuk langer, om­dat ie veel zwaarder is. BijWestka­pelle moest ik al wandelen. Ik kwam niet meer vooruit. Daarna heb ik bij alle drankposten wat ge­pakt, maar het duurt even voordat dat in je lichaam is opgenomen. Bij een paalhoofd in Zoutelande stond een meneer met twee suiker­klontjes. Supersnelle enkelvoudige suikers die je normaal niet neemt als marathonloper. Maar ze waren zo welkom! Het gebaar van de man en de snelle suikers hielpen me de dijk op en hardlopend de fi­nish over.’’
Reynierse adviseert om in de da­gen voor de Kustmarathon niet te veel vet te eten. „Koolhydraten zijn belangrijk. Ik at ook altijd heel veel brood. Zorg dat je goed gela­den aan de start staat, maar je moet natuurlijk niet met een volle pens starten.”
Ook tijdens de marathon is het vol­gens Reynierse belangrijk om vol­doende te eten. ,,In mijn tijd had je nog niet echt van die sportgelle­tjes. Zo’n energiedosis helpt wel, maar je moet er wel altijd een plens water bij drinken anders is het spul veel te geconcentreerd en valt het als een blok op je maag.’’ 
Bekijk video’s op pzc. nl/ video